V. Popradské lekárske dni 2019

Odborná konferencia 8. 2. - 9. 2. 2019

Vážené kolegyne, kolegovia,

prijmite, prosím, naše srdečné pozvanie na 5. Popradské lekárske dni, ktoré sa budú konať vo Vysokých Tatrách, v Hornom Smokovci v Grand Hoteli Bellevue v dňoch 8. – 9. februára 2019. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.

Hlavná téma Metabolický syndróm a civilizačné choroby – kde sme a kam kráčame vystihuje to, čo sa najviac podpísalo pod epidemiológiou ochorení v 21. storočí, ktorú zažívame. Len u mizivého percenta chorých nehrá žiadnu úlohu životný štýl a niektorý z komponentov metabolického syndrómu. Kardiovaskulárne ochorenia sú tie, ktoré hendikepujú ľudí v produktívnom veku a ich výskyt sa presúva do stále nižších vekových skupín. V súčasnosti zažívame endémiu nealkoholovej steatózy pečene, ktorá neobchádza ani pediatrickú populáciu, k jej vzniku zásadným spôsobom prispieva fyzická inaktivita a zvýšený kalorický príjem, ktoré sa zakorenili v našich životoch. Zmeny životného štýlu v posledných rokoch spôsobili, že cirhóza pečene je treťou najčastejšou príčinou úmrtia ľudí na Slovensku v produktívnom veku a často vedie k skráteniu života o desiatky rokov. Diabetes mellitus a chronické vírusové hepatitídy sú právom označované ako tichý zabijak. Radi by sme otvorili aj tabuizovanú tému závislostí, lebo aj s týmto fenoménom sa v dnešnej dobe potýkame.

Koncepciou programu sme nadviazali na predchádzajúce ročníky. Nesporné prepojenie vnútorného lekárstva s inými odbormi podčiarkuje aj skutočnosť, že svoje skúsenosti budú prezentovať aj kolegovia z iných odborov. Naším cieľom je získať pozornosť špecialistov z rôznych odborov, aj praktických lekárov, a poskytnúť edukáciu mladým lekárom v predatestačnej príprave. V blokoch vária ponúkame možnosť prezentovať vlastné práce a nastaviť tak zrkadlo dennej praxi. Obohatením budú vystúpenia zahraničných kolegov. Súčasťou programu je posterová sekcia, v ktorej bude vedeckým výborom vyhodnotený a honorovaný najlepšie spracovaný poster autorov do 35 rokov.

Veríme, že v nádhernom prostredí Vysokých Tatier nájdete okrem nových medicínskych poznatkov aj priestor na oddych a priateľské diskusie.

Tešíme sa na stretnutie s vami, dovidenia v Hornom Smokovci.

Koordinátori konferencie

Prim. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.

Prim. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou
Nemocnica Poprad, a. s.

Prim. MUDr. Beáta Šoltýsová

Prim. MUDr. Beáta Šoltýsová
Pediatrické oddelenie s JIS
Nemocnica Poprad, a. s.