Téma: Metabolický syndróm a civilizačné choroby - kde sme a kam kráčame

Tematické okruhy:

I. blok prednášok

Metabolický syndróm I. - multiodborový prístup

II. blok prednášok

Kardiológia

III. blok prednášok

Hepatológia I

IV. blok prednášok

Hepatológia II

V. blok prednášok

Gastroenterológia

VI. blok prednášok

Metabolický syndróm II - multiodborový prístup

VII. blok prednášok

Varia I

VIII. blok prednášok

Varia II

Posterová sekcia - mladí lekári do 35 rokov