Piatok 8.2.2019

Posterová sekcia 07:30 – 08:20

Postery

Predsedníctvo: vedecký výbor konferencie

1. Psychologické aspekty obezity u detí a dospievajúcich

A. Trošoková1, K. Trošoková2 (1Poprad, Slovenská republika, 2Katedra psychológie, FF UPOL Olomouc, Česká republika)

2. Skúsenosti s obezitologickým programom na detskom oddelení

V. Seilerová, J. Globinovská, B. Šoltýsová (Poprad, Slovenská republika)

3. Škola obezity – skupinová liečba a manažment detí s obezitou

E. Sádová, A. Bánovčinová, I. Schusterová (Košice, Slovenská republika)

4. Záhadný ikterus (KAZUISTIKA)

D. Martinková, A. Vojtek, S. Dražilová (Poprad, Slovenská republika)

5. Splenomegalia, ascites – určite cirhóza pečene?

S. Pisarčík, L. Mihaličová, A. Gavel, M. Novačeková, S. Dražilová (Poprad, Slovenská republika)

6. Pľúcna embólia – angiopandémia tretieho milénia

A. Olejníková, V. Zoričák (Poprad, Slovenská republika)

7. Výskyt a manažment fibrilácie predsiení v popradskom regióne

T. Mitrík, Z. Katanová, V. Zoričák (Poprad, Slovenská republika)

8. Vzťah prenatálnej expozície polychlórovaným bifenylom, sociálnych faktorov na prenatálnu hmotnosť detí na východnom Slovensku

D. Jurečková1, Ľ. Murínová2, T. Trnovec2 (1Novorodenecké oddelenie NsP Š. Kukuru, a. s., Svet zdravia, 2Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Slovenská republika)

9. Diagnostické kritériá pediatrického metabolického syndrómu

P. Repko, M. Debreová (Poprad, Slovensko)

10. Manažment získanej hypokoagulácie na lôžku interného oddelenia

Ľ. Lineková (Poprad, Slovensko)

11. Kedy myslieť na Gaucherovu chorobu?

M. Stachová1, B. Frančeková1, K. Gbúrová2, E. Švorcová2 (1 Nemocnica Poprad, 2 KHaOH UNLP Košice, Slovenská republika)

12. Neinvazívny odhad významnej fibrózy u pacientov s nealkoholovou tukovou chorobou pečene

X. Faktorová1, M. Janičko2, M. Jakabovičová1, T. Hlavatá1, M. Szántová1 (1III. Interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika, 2II. Interná klinika LFUPJŠ Košice, Slovenská republika)

Slávnostné otvorenie konferencie 08:30 – 09:00

Predsedníctvo:

  • Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan Lekárskej fakulty UPJŠ Košice,
  • Ing. Peter Petruš, MBA, generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a. s.,
  • MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.,
  • MUDr. Beáta Šoltýsová

I. blok prednášok 09:00 – 10:30

Metabolický syndróm I – multiodborový prístup

Predsedníctvo: P. Jarčuška, D. Pella, I. Tkáč

1. Metabolický syndróm – pohľad diabetológa

I. Tkáč (Košice, Slovenská republika)

2. Metabolický syndróm – pohľad kardiológa-lipidológa: Ako správne liečiť dyslipidémiu

D. Pella (Košice, Slovenská republika)

3. (Možná) cesta dítěte k civilizačním chorobám

J. Slaný (Trnava, Slovenská republika)

4. Metabolický syndróm – pohľad hepatológa: Ako správne liečiť NAFLD

T. Koller (Bratislava, Slovenská republika)

5. Noninvasive evaluation of liver fibrosis and steatosis by elastography in patients with nonalcoholic fatty liver

I. Grgurevic (Záhreb, Chorvátsko)

6. The liver transplantation due to NASH in Croatia

T. Filipec-Kanižaj (Záhreb, Chorvátsko)

II. blok prednášok 10:45 – 12:00

Kardiológia

Predsedníctvo: J. Kmec, V. Zoričák, G. Valočík

1. ICHS – ako správne liečiť stabilnú anginu pectoris

J. Kmec (Prešov, Slovenská republika)

2. Akútny koronárny syndróm – cesta od záchranky po kardiocentrum

M. Studenčan (Prešov, Slovenská republika)

3. Fibrilácia predsiení – farmakologická liečba – multiodborový prístup

V. Zoričák (Poprad, Slovenská republika)

4. Fibrilácia predsiení – nefarmakologická liečba

A. Bystriansky (Banská Bystrica, Slovenská republika)

5. Úskalia hodnotenia závažnosti aortálnej stenózy

G. Valočík (Košice, Slovenská republika)

III. blok prednášok 13:15 – 14:15

Hepatológia I

Predsedníctvo: R. Brůha, Ľ. Skladaný, L. Vítek

1. Metabolické účinky žlučových kyselin

L. Vítek (Praha, Česká republika)

2. Úloha črevného mikrobiómu pri ochoreniach pečene

M. Oltman (Bratislava, Slovenská republika)

3. Akútna hepatitída A a E – aká je situácia na Slovensku?

I. Schréter (Košice, Slovenská republika)

4. Hepatidída C – od skríningu k eradikácii

P. Jarčuška (Košice, Slovenská republika)

5. Hepatitída C – diabetes mellitus a kardiovaskulárne riziko: slovenské skúsenosti

S. Dražilová (Poprad, Slovenská republika)

IV. blok prednášok A 14:25 – 14:55

Hepatológia II

Predsedníctvo: P. Jarčuška, S. Dražilová

1. Portálna hypertenzia a jej komplikácie

R. Brůha (Praha, Česká republika)

2. Transplantácie pečene – skúsenosti jedného centra

Ľ. Skladaný (Banská Bystrica, Slovenská republika)

IV. blok prednášok B 14:55 – 15:25

The State of the Art

Predsedníctvo: P. Jarčuška, S. Dražilová

1. Metabolic syndrome: what's the liver got to do with it?

V. Ratziu (Paríž, Francúzsko)

V. blok prednášok 15:35 – 16:50

Gastroenterológia

Predsedníctvo: T. Hlavatý, R. Hyrdel, J. Špičák

1. Možnosti terapeutické endoskopie v horní části trávicího traktu

J. Martínek (Praha, Česká republika)

2. Pankreatitída po ERCP: Nekonečný příběh

J. Špičák (Praha, Česká republika)

3. Neuroendokrinné nádory gastrointestinálneho traktu

R. Hyrdel, P. Uhrík, P. Hyrdel (Martin, Slovenská republika)

4. Gastroprotekcia u polymorbídneho pacienta podporené z edukačného grantu firmy KRKA

E. Veselíny (Košice, Slovenská republika)

5. Nové možnosti liečby Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy

T. Hlavatý (Bratislava, Slovenská republika)

VI. blok prednášok 17:00 – 17:50

Metabolický syndróm II – multiodborový prístup

Predsedníctvo: J. Slaný, Z. Marinov, M. Čiljaková

1. Běžná dětská obezita – vrchol ledovce civilizačních nemocí

Z. Marinov (Praha, Česká republika)

2. Prader-Willi syndrón od dojčenského veku po dospelosť

M. Čiljaková, D. Černochová, K. Pozorčiaková, J. Vojtková, A. Szokeová, E. Mendelová (Ľubochňa, Martin, Slovenská republika)

3. Fyzická aktivita a obezita pri vrodených chybách srdca

M. Záhorec, V. Illíková (Bratislava, Slovenská republika)

4. Sebepoškozovaní a suicidalita u poruch příjmu potravy v dětství a adolescenci

J. Koutek (Praha, Česká republika)

Piatok 8. 2. 2019 10:30 – 12:00

Workshop v salóniku č. 1

Endoskopia GITu „na ostro“ – Ján Mikloš, Lucia Mihaličová, Poprad, Slovenská republika (záštita firma Ultramed)

Akútna gastroskopia
Akútna endoskopická hemostáza pri krvácaní z horného GITu
Praktický nácvik endoskopických techník akútnej hemostázy na modeloch

Piatok 8. 2. 2019 10:45 – 12:00

Workshop v salóniku č. 2

Bežná detská obezita – Zlatko Marinov, Praha, Česká republika

Vrchol ledovce civilizačních onemocnění
Chronické nevyléčitelné onemocnění
Kdy má prevence smysl a kdy už je to nesmysl

Sobota 9. 2. 2019

VII. blok prednášok 09:00 – 10:30

Varia I

Predsedníctvo: D. Černochová, P. Pelikán, E. Sádová

1. Parameter fT3 u detských pacientov s obezitou

D. Černochová1, M. Rončáková1, E. Mendelová1, J. Vojtková2, M. Čiljaková12 (1Detské oddelenie NEDÚ, n.o., Ľubochňa, Slovenská republika, 2Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin, Slovenská republika)

2. Je obezita infekčné ochorenie?

A. Bánovčinová, J. Király, I. Schusterová (Košice, Slovenská republika)

3. Praktické skúsenosti teoretických vedomostí – škola obezity

A. Bánovčinová, E. Sádová, I. Schusterová (Košice, Slovenská republika)

4. Manažment detského pacienta s obezitou z pohľadu nutričného terapeuta

B. Kasáková, M. Štefáková, D. Černochová, E. Mendelová, M. Čiljaková (Ľubochňa, Slovenská republika)

5. Pitevný nález pri extrémnej obezite

J. Bajaj, L. Hamerlík, J. Šidlo (Poprad, Slovenská republika)

6. Zobrazenie neuroendokrinných nádorov exprimujúcich somatostatínové receptory pomocou 99mTc–Tektrotyd

J. Weissensteiner, M. Leško (Poprad, Slovenská republika)

7. Životný štýl a úrazy

M. Magala (Bratislava, Slovenská republika)

VIII. blok prednášok 10:45 – 12:30

Varia II

Predsedníctvo: M. Oltman, M. Janičko, P. Pelikán

1. Bezlepková diéta – liečba vs. diétny trend

J. Kabátová (Bratislava, Slovenská republika)

2. Ktoré chronické vírusové hepatitídy sú problémom na Východnom Slovensku?

M. Janičko (Košice, Slovenská republika)

3. Antiintegrínová liečba u pacientky s Crohnovou chorobou – kazuistika

M. Brunčák (Banská Bystrica, Slovenská republika)

4. Reálne skúsenosti s použitím špecifického antidota pre dabigatran podporené z edukačného grantu firmy Boehringer Ingelheim

M. Kováčik (Liptovský Mikuláš, Slovenská republika)

5. Ako efektívne využívať nutraceutiká v manegemente dyslipidémií

I. Majerčák (Košice, Slovenská republika)

6. ERCP v Poprade

J. Mikloš (Poprad, Slovenská republika)

7. pH metria v Poprade

Z. Bališová (Poprad, Slovenská republika)

8. Diabetická noha – aký je správny manažment?

V. Hundža (Poprad, Slovenská republika)

Záver konferencie, zhodnotenie 12:30 – 12:45

  • Prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., predseda akademického senátu LF UPJŠ Košice,
  • MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.,
  • MUDr. Beáta Šoltýsová