Slávnostné otvorenie konferencie v spoločnosti Alexandry Madrovej a jej filmu, ktorý je venovaný ochrane planéty a predchádzaniu civilizačným ochoreniam.

Diskusný večer

Srdečne vás pozývame na diskusný večer V. Popradských lekárskych dní, ktorý sa uskutoční 08. 02. 2019 o 20:30 h v kongresovej sále Grand Hotela Bellevue.

Cena vstupu na diskusný večer je 40 € s DPH.

Hostia programu:

  • Robo Opatovský,
  • Kapela 4-ka,
  • Jazz WINE&CHEESE PROJECT,
  • Folklórna skupina Vernár.

Dress code: SMART CASUAL

Súčasťou diskusného večera bude vyhlásenie víťaza posterovej sekcie. Vedecký výbor konferencie finančne ocení najlepšie spracovaný poster autorov do 35 rokov.

Organizačný výbor konferencie zároveň udelí vybraným účastníkom z radov všetkých aktívnych i pasívnych účastníkov ďalšie ocenenia.

Navštívte región Poprad

Pozývame vás na návštevu mesta Poprad, ktoré je nielen bránou do Vysokých Tatier, ale zároveň aj pôsobiskom Nemocnice Poprad, a. s., organizujúcej v poradí piaty ročník Popradských lekárskych dní.

Mesto Poprad je administratívnym, hospodárskym a kultúrnym centrom podtatranského regiónu. Osídlenie územia mesta a jeho okolia siaha až do praveku, svedectvom čoho je nález skamenelého odliatku mozgovne lebky neandertálskeho človeka v travertínovej kope v Hrádku v Gánovciach pri Poprade. Ďalším dôkazom osídlenia pod Tatrami je aj unikátny nález hrobky germánskeho kniežaťa z prelomu 4. a 5. storočia po Kr., ktorý je jediný svojho druhu v Európe. Prvá písomná zmienka o existujúcej osade Poprad pochádza z roku 1256. Jednotlivé mestské časti dnešného Popradu si zachovávali základné rysy stredovekých mestečiek. Najstaršou a súčasne historicky najcennejšou časťou mesta je Spišská Sobota, ktorá si zachovala svoje prvenstvo až do konca 19. storočia. Dnes predstavuje spolu s Kostolom sv. Juraja a dielami Majstra Pavla z Levoče jeden z najlepšie zachovaných stredovekých urbanistických celkov na Slovensku. Mesto Poprad vzniklo spojením piatich, v minulosti úplne samostatných spišských mestečiek: Matejovce, Stráže pod Tatrami, Veľká, Spišská Sobota a Poprad, ktoré v 20. storočí zjednotil rozmach hospodárstva a rozvoj turistiky a cestovného ruchu.

V súčasnosti je Poprad dynamicky sa rozvíjajúcim mestom s nespochybniteľným ekonomickým potenciálom. Výhodná geografická poloha a dobré dopravné spojenia umožňujú prístup na územie štyroch národných parkov (Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Pieninský národný park a Národný park Slovenský raj), z ktorých každý je inej povahy, k štyrom termálnym prameňom (Poprad, Vrbov, Vyšné Ružbachy a Liptovský Ján) a k trom rôznym jaskyniam (Belianska, Dobšinská ľadová a Važecká jaskyňa). Tieto prírodné danosti umocňujú atraktívnosť celého regiónu.

Naším útočiskom sa na dva pracovné dni stane kongresová sála Grand Hotela Bellevue v Hornom Smokovci, v ktorej si budeme môcť nerušene vypočuť inšpiratívne prednášky odborníkov zo Slovenska i zahraničia. Príjemná a inšpiratívna môže byť aj prehliadka Popradu a jeho čarovných zákutí.