Na základe registrácie účastníka bude vystavená a zaslaná zálohová faktúra, ktorú prosíme uhradiť na účet kongresu. Registrácia je dokončená po prijatí registračného poplatku. Pre stanovenie výšky poplatku je rozhodujúci dátum úhrady. Prvý autor prednášky aj posteru je oslobodený od registračného poplatku, ale musí byť riadne prihlásený.

Registračný (konferenčný) poplatok obsahuje:

 • vstup na odborné prednášky,
 • vstup do exhibičných priestorov vystavovateľov,
 • konferenčné materiály – program, zborník abstraktov, potvrdenie o účasti,
 • DPH 20 %.

Registračný poplatok prosíme uhradiť na základe zaslanej zálohovej faktúry.

Typ Registrácia do 23. 01. 2019
platba do 28. 01. 2019
Registrácia po 23. 01. 2019
registrácia na mieste, platba na mieste
Lekár 35 € 40 €
Lekár do 35 rokov 25 € 30 €
Sestra / laborant / technik 10 € 15 €
Študent 5 € 7 €
  Ceny sú uvedené s DPH.

Registrácia k pasívnej účasti

(registrácia možná až do realizácie kongresu, POZOR! registrácia po 23. 01. 2019 a registrácia na mieste = vyššia cena registračného poplatku)

Pri registrácii do 23. 01. 2019 nezabudnite zrealizovať platbu do 28. 01. 2019!

Platby zrealizované a pripísané na účet organizátora po 28. 01. 2019 budú vrátené späť na účet platiteľa. Platba za účasť bude realizovaná v zmysle Všeobecných informácií v mieste konania konferencie v hotovosti.

Registračný poplatok prosíme uhradiť na základe zaslanej zálohovej faktúry.

Registrácia účastníkov po 23. 01. 2019 bude možná, avšak platba za účasť bude realizovaná v zmysle Všeobecných informácií v mieste konania konferencie v hotovosti.

Registrácia v mieste konania kongresu možná!

Registrácia k aktívnej účasti

Prihlášky k aktívnej účasti: 14. 12. 2018

Termín dodania abstraktov: 21. 12. 2018

Prví autori majú hradené: cestu v cene II. tr. rýchlika, konferenčný poplatok, ubytovanie, obedy 8. a 9. 2. 2019, vstup na diskusný večer. Podmienkou je riadne prihlásenie sa prostredníctvom prihlasovacieho formulára na popradskedni.sk.

Informácia pre lekárov:

Registrácia bude elektronická, nutné priniesť si so sebou elektronickú kartu!

Storno poplatky k registrácii

Storno môžu účastníci vykonať nahlásením informácie na mailovú adresu info@popradskedni.sk:

do 18. 01. 2019 (vrátane) – bez storno poplatku,
od 19. 01. 2019 (vrátane) – 50 % storno poplatok,
od 01. 02. 2019 (vrátane) – 100 % storno poplatok.

Daňový doklad bude vystavený i v prípade neúčasti, pokiaľ nepožiadate o zrušenie záväznej prihlášky mailom v súlade so storno podmienkami.

Časový harmonogram konferencie

Program prednášok

Forma prezentácie pri aktívnej účasti:

 • Prednáška trvanie do 10 min.
 • Poster 5 minútová prezentácia pri posteri (5 min. diskusia)
 • Maximálny rozmer posteru je 80 cm (šírka) × 110 cm (výška).
 • Abstrakt bude publikovaný v zborníku vydanom konferenciou.

Ďalšie pokyny:

 • Formáty videí: WMV, AVI, MPEG alebo DVD (PAL)
 • Formáty prezentácií: MS Power Point (2013, 2010, 2007)
 • Pripojenie vlastného zariadenia: Štandardná VGA prípojka (bez zvukovej linky)
 • Prezentácie môžu byť na zariadení USB, DVD a CD

ZA KAŽDÚ ZMENU EVIDOVANÚ PO ODOSLANÍ REGISTRÁCIE BUDE ÚČTOVANÝ POPLATOK 10 €.

Ubytovanie

Pasívny účastník

Grand Hotel Bellevue Horný Smokovec, penzión Reitmayer – prihlasuje sa každý účastník individuálne.


Aktívny účastník

Prví autori majú hradené: ubytovanie v hoteli Grand Hotel Bellevue, cestu v cene II. tr. rýchlika, konferenčný poplatok, obedy, vstup na diskusný večer. Podmienkou je riadne prihlásenie sa prostredníctvom prihlasovacieho formulára na popradskedni.sk.


Poznámka:

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia. Účastník preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.