Časový rozvrh konferencie

Pozrite si aj kompletný program prednášok.

Vedecký výbor konferencie

 • prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., dekan LF UPJŠ Košice
 • prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
 • prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
 • prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
 • prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
 • prof. MUDr. Gabriel Valočík, PhD.
 • doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
 • doc. MUDr. Jan Martínek, PhD., AGAF
 • MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
 • MUDr. Beáta Šoltýsová

Piatok 8.2.2019

07:00 – 16:00 Registrácia
07:30 – 08:20 Prezentácia posterov
8:30 – 09:00 Slávnostné otvorenie konferencie
09:00 – 10:30 I. blok prednášok – Metabolický syndróm I – multiodborový prístup
10:30 – 12:00 Workshop – Endoskopia GITu „na ostro“ Salónik č. 1
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:00 II. blok prednášok – Kardiológia
10:45 – 12:00 Workshop – Bežná detská obezita Salónik č. 2
12:00 – 13:15 Obed
13:15 – 14:15 III. blok prednášok – Hepatológia I
14:15 – 14:25 Prestávka
14:25 – 15:25 IV. blok prednášok – Hepatológia II
15:25 – 15:35 Prestávka
15:35 – 16:50 V. blok prednášok Gastroenterológia
16:50 – 17:00 Prestávka
17:00 – 17:50 VI. blok prednášok – Metabolický syndróm II – multiodborový prístup
20:30 – 24:00 Diskusný večer
Vyhodnotenie víťazného posteru

Sobota 9.2.2019

07:30 – 09:00 Registrácia
09:00 – 10:30 VII. blok prednášok Varia I
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:30 VIII. blok prednášok Varia II
12:30 – 12:45 Záver konferencie
13:00 – 14:00 Obed